Strategický cíl výzkumu a vývoje

V současné době se nerozvíjí nic rychleji než informační a komunikační technologie. Tato významná novodobá revoluce s sebou nese masové rozšiřování mobilního internetového připojení a vzrůstající počet zařízení připojených online do největší světové sítě. Taková zařízení jsou čím dál častěji instalována přímo do samotných automobilů, ale můžeme za ně brát i obyčejné mobilní telefony. Centrum RODOS na tento trend reaguje a jeho potenciálem chce zlepšit mobilitu osob nejen v tuzemsku, ale i přilehlých regionech v zahraničí. Vždyť plynulost dopravy už ze své podstaty musí být kontinuální a Česká republika je svou polohou uprostřed Evropy předurčena k roli tranzitní země. Napojením takřka každého vozidla na informační dálnici se v blízké budoucnosti automobilová doprava přiblíží té letecké nebo vlakové. Využitím vysoké konektivity a možnosti oboustranně přenášet aktuální data se tak umožní účinněji a efektivněji řídit dopravu jako celek Dlouhodobým strategickým cílem centra je vytvoření komplexní informační nadstavby nad dopravou s využitím nových nástrojů dopravní informatiky a její integrace do stávajících telematických systémů. V průběhu řešení výzkumné strategie centra budou vyvinuty nové metody
 • monitorování,
 • modelování,
 • řízení,
 • ovlivňování,
 • podpory a zpoplatnění mobility.

Konkrétní výstupy výzkumných aktivit

 • Spuštění komplexní databáze mobility osob a zboží na území ČR.
 • Spuštění Dynamického Modelu Mobility ČR (model dopravní, emisní a energetický), včetně integrace submodelů, analytických a predikčních funkcí a vytvořených rozhraní pro navazující systémy, aplikace a speciální mapy.
 • Spuštění inovativních systémů řízení dopravy v intravilánu a extravilánu založených na nových metodách řízení a typech vstupních dat.
 • Vypracování metodiky sběru dat a informací charakterizujících ekonomické ukazatele dopravy. Spuštění pilotního testu systému výkonového zpoplatnění osobních vozidel na současné zpoplatněné síti. Návrh nových metod zpoplatnění ve městech, regionech, speciálních zónách.
 • Vypracování nových metod simulace a optimalizace multi-modální mobility. Spuštění poloprovozu mikrosimulačního dopravně-plánovacího modelu a pilotní test návrhů systematických, datově-orientovaných opatření pro řízení.
Veškeré technologie a aplikace budou realizovány v podobě poloprovozu. A tedy budou připraveny k reálnému nasazení. Výstupy centra RODOS jsou určeny zejména třem cílovým skupinám:
 • Veřejným institucím zodpovědným za provoz pozemních komunikací – od Ministerstva dopravy přes kraje a statutární orgány středních a velkých měst až po správce silnic II. a III. třídy
 • Komerčním partnerům – zejména zahraničním, kteří se orientují na inteligentní dopravní systémy a působí se zaměřením na státní správu, dále i poskytovatelům služeb pro veřejnost – což mohou být webové portály, provozovatelé navigačních systémů nebo automobilky
 • Odborné veřejnosti – pracovníkům odborů dopravy krajů a měst, vedoucím odborů ministerstev, výzkumným pracovníkům, konzultantům, specializovaným médiím

Uživatelé výstupů centra

Státní správa

 • Ministerstvo dopravy
 • Ředitelství silnic a dálnic
 • Kraje (Statutární orgány středních a velkých měst, společnosti zodpovědné za provoz pozemních komunikací)

Odborná veřejnost

 • pracovníci odborů dopravy krajů a měst,
 • vedoucí odborů ministerstev,
 • výzkumní pracovníci
 • konzultanti,
 • a další

Řidiči

Široká veřejnost patří k uživatelům centra RODOS, jelikož realizace výsledků centra bude mít přímý dopad na řidiče.